Informacja o firmie
Profil działalności
Charakterystyka personelu
Produkty
TU JESTEŚ
Napisz do nas!
Referencje, wdrożenia

 

Wykaz ważniejszych realizacji

 

Zamawiający

Rodzaj prac

Rok

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej (gminy Panki, Przystajń, Wręczyca Wielka)

2001

 

wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej (obręby Mazówki, Ostrowy gminy Miedźno)

2000

Urząd Gminy w Janowie

Urząd Miasta i Gminy w Kłobucku

wdrożenie przeglądarki danych ewidencji gruntów i budynków poprzez łącze teleinformatyczne

2000

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

aktualizacja i informatyzacja części opisowej ewidencji gruntów (gmina Poraj)

1999

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

aktualizacja i informatyzacja części opisowej ewidencji gruntów (gminy Kłobuck, Miedźno)

1999

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

nadzór nad eksploatacją systemu ewidencji gruntów w gminach powiatu

1999

Urząd Wojewódzki w Częstochowie

aktualizacja i informatyzacja części opisowej ewidencji gruntów (gminy Konopiska, Janów)

nadzór nad wdrożeniem i eksploatacją systemu ewidencji gruntów w województwie częstochowskim

1998

BIPROGEO S.A. we Wrocławiu

tworzenie numerycznej mapy hybrydowej miasta Wrocławia

wykonanie numerycznej mapy terenu w pasie projektowanej autostrady A4

1997

1996

Urząd Wojewódzki w Częstochowie

tworzenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Częstochowy

1996

 

 
<IMG SRC="nonflash.gif" width=200 height=130 BORDER=0>