Informacja o firmie
Profil działalności
Charakterystyka personelu
TU JESTEŚ
Referencje, wdrożenia
Napisz do nas!
Produkty

 

 

Przeglądarka danych ewidencji gruntów:

Program służy do przeglądania danych zgromadzonych w powiatowej bazie ewidencji gruntów poprzez łącze telefoniczne w trybie "on-line". Zapewnia bezpośredni dostęp do danych, w tej samej chwili, gdy tylko nastąpi zatwierdzenie wprowadzanej zmiany w ewidencji przez operatora w Starostwie Powiatowym.

Program zapewnia pełną ochronę zgromadzonych danych przed nieautoryzowaną aktualizacją oraz dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku, gdy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji prowadzona jest mapa ewidencyjna w formie numerycznej, program umożliwia wygenerowanie fragmentu mapy ewidencji gruntów i budynków dla wybranej działki (działek).

 

 

Komputerowy system katastralny:

Podstawową bazą Systemów Informacji o Terenie jest ewidencja gruntów. Prezentowany system ewidencji gruntów jest systemem opartym na relacyjnej bazie danych i pozwala na prezentację danych w formie graficzno-opisowej. Opiera się on na numerycznej mapie ewidencyjnej, stanowiącej nakładkę tematyczną mapy zasadniczej. Mapa ta jest wykonana w pełni obiektowo oraz poprawnie pod względem topologicznym. Powiązanie z częścią opisową następuje poprzez zlokalizowane na niej obiekty (punkty graniczne, działki, użytki, kontury klasyfikacyjne, budynki). Część opisowa pozwala na przeglądanie, modyfikację i usuwanie informacji dotyczących podmiotów i przedmiotów władania. Zawarta w programie część raportowa pozwala na sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów jak również pełen zestaw raportów szczegółowych.

 

System ewidencji gruntów i budynków jest podstawowym modułem w komputerowym systemie katastralnym. Przy odpowiedniej konfiguracji sieciowej jest systemem w pełni wielostanowiskowym. Mając na uwadze przyzwyczajenia i wygodę potencjalnych użytkowników, system posiada prosty interfejs użytkownika, jest jednak jakościowo zupełnie nowym systemem, który umożliwia użytkownikom m. in.:

 

  • prowadzenie pełnego rejestru gruntów (z uwzględnieniem stanów prawnych i wartości nieruchomości),

  • zarządzanie numerycznymi mapami ewidencyjnymi,

  • interakcyjne połączenie rejestru gruntów z mapą ewidencyjną,

  • tworzenie i zarządzanie różnorodnymi dokumentami i raportami, zawierającymi m.in. wypisy z rejestru i wyrysy z mapy ewidencyjnej,

  • automatyczne wykonywanie i weryfikowanie operacji związanych z podziałem i scalaniem działek,

  • konstruowanie zapytań w zakresie danych rejestru gruntów w celu przeprowadzenia konkretnych analiz,

  • prezentowanie wyników analiz na tle mapy numerycznej.

 

 

 

<IMG SRC="nonflash.gif" width=200 height=130 BORDER=0>