Informacja o firmie
Profil działalności
TU JESTEŚ
Produkty
Referencje, wdrożenia
Napisz do nas!
Charakterystyka personelu

 

 

Firma “CADGEO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnia doświadczonych pracowników, mających kontakt z oprogramowaniem GIS (przede wszystkim MicroStation) od 1994 roku.

CADGEO Sp. z o.o. dysponuje stanowiskami komputerowymi przystosowanymi do pracy z oprogramowaniem wspomagania projektowania CAD - MicroStation firmy Bentley Systems wraz z aplikacjami mapy numerycznej według autorskiej technologii, połączonymi w lokalną sieć komputerową pod systemem operacyjnym Linux. Praca na stanowiskach roboczych może odbywać się w razie potrzeby w systemie dwuzmianowym.

 

Specjalizacja:

 • Wdrażanie systemów informacji geograficznej (powiązanie informacji opisowej z mapą lub schematem graficznym)

 • Integracja różnych systemów komputerowych (ewidencja ludności, ewidencja gruntów i podatków itp.)

 • Tworzenie systemów informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi programowych IV generacji (ORACLE)

 • Administrowanie sieciami komputerowymi (SCO-UNIX, Novell NetWare, Windows NT)

 • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, systemów informatycznych itp.

 

 

Prezes Zarządu - mgr inż. Zbigniew Wójcik, absolwent Wydziału Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - odpowiedzialny w firmie CADGEO za całokształt spraw organizacyjno-prawnych i technicznych.

 

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe:

 • Nadzór nad systemami ewidencji ludności eksploatowanymi w gminach województwa częstochowskiego

 • Administrator systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia województwa częstochowskiego

 • Kierownik działu Systemów Informacji o Terenie (GIS) w Ośrodku Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie

 • Jeden z głównych autorów aktualnie eksploatowanego w naszym województwie systemu PESEL na szczeblu województwa (druga w skali kraju uzyskana homologacja w Rządowym Centrum Informatycznym, wdrożenia systemu w kilku sąsiednich województwach)

 • Informatyk obsługi informatycznej wyborów parlamentarnych i prezydenckich Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Częstochowie

 • Starszy informatyk w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej UW w Częstochowie

 • Administrator systemu ewidencji gruntów eksploatowanego w Starostwach Powiatowych i Urzędach Gmin województwa częstochowskiego (ORACLE)

 • Ukończone szkolenia specjalistyczne (m.in. administratora i projektanta aplikacji relacyjnych baz danych ORACLE oraz administratora SCO-UNIX)

 

 

<IMG SRC="nonflash.gif" width=200 height=130 BORDER=0>