Mobirise Website Builder
Przeglądarka danych ewidencji gruntów

Program służy do przeglądania danych zgromadzonych w powiatowej bazie ewidencji gruntów poprzez łącze telefoniczne w trybie "on-line". Zapewnia bezpośredni dostęp do danych, w tej samej chwili, gdy tylko nastąpi zatwierdzenie wprowadzanej zmiany w ewidencji przez operatora w Starostwie Powiatowym.

Program zapewnia pełną ochronę zgromadzonych danych przed nieautoryzowaną aktualizacją oraz dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku, gdy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji prowadzona jest mapa ewidencyjna w formie numerycznej, program umożliwia wygenerowanie fragmentu mapy ewidencji gruntów i budynków dla wybranej działki (działek).

© Copyright CADGEO sp. z o.o.